semnatura alb

Termeni și condiții

1.INFORMAȚII PRELIMINARE

1.1. Acest document reprezintă un contract între dumneavoastră, în calitate de Client, și Prestatorul, având datele de identificare indicate mai jos. Vă rugăm să citiți și Politica privind prelucrarea și protecția datelor, înainte de a naviga pe site sau a plasa o comandă. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni în integralitate și/sau cu Politicile de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal, vă rugăm să nu utilizați Site-ul.

1.2. Definiții:

a) Prestatorul – Daniel Training & Coaching SRL, societate română cu sediul social în Giurgiu, B-dul BUCUREŞTI, Nr. 29, CAMERA 1, Județ Giurgiu, înmatriculată în Registrul Comerțului București sub nr. de ordine J52/735/2019, având cod de înregistrare fiscală 41194818, e-mail contact@danielcirt.ro;

b) Site-ul – https://www.danielcirt.ro/ aflat în proprietatea și administrarea Prestatorului;

c) Produsele sau serviciile – în sensul descris în prezentul Contract, prin produse sau servicii vor fi înțelese oricare dintre următoarele:

♦ curs online live/în timp real de gestionare a furiei denumit „CALM4Home”, care va include materiale video și suport scris;

♦ seminar online (webinar) live;

♦ cursuri online înregistrate;

♦ cursuri sau seminare organizate în spații publice sau private, care necesită prezența fizică a cursanților pentru livrarea serviciilor;

♦ ședințe de coaching (care se vor desfășura față în față sau prin mijloace de comunicare la distanță);

♦ alte produse sau servicii care vor fi comunicate prin intermediul Site-ului.

Produsele/serviciile pot fi oferite sub forma de pachete sau pot fi furnizate în mod individual în funcție de opțiunea Clientului sau a Prestatorului, după caz.

d) Platforma de e-learning: www.conneqtlife.com, aflată în proprietatea și administrarea Prestatorului;

 e) Clientul – persoana fizică, cu vârsta de peste 18 ani, care achiziționează oricare dintre Produsele sau serviciile puse la dispoziție prin intermediul Site-ului și care devine parte la prezentul Contract; pentru clienții persoane juridice se vor solicita ofertă și va fi contactat în mod direct Prestatorul;

f) Contractul – se referă la contractul de furnizare de produse sau servicii de dezvoltare personală și/sau coaching pe cale electronică, conform ofertei prezentate pe Site, și care a fost încheiat potrivit OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; Contractul se va considera încheiat în momentul în care Prestatorul va confirma pe email acceptarea comenzii, iar toate drepturile și obligațiile aferente fiecărei părți (Clientul și Prestatorul) vor fi guvernate de Termenii și Condițiile, precum și de toate documentele la care se face trimitere prin aceștia;

g) Comanda – se referă la comanda plasată prin completarea formularului care se regăsește pe Site și exprimarea opțiunii pentru achiziționarea Cursului Calm4Home sau oricare alt produs sau servicii valabile. Comanda se poate plasa și prin contactarea directă a Prestatorului la adresa de email contact@danielcirt.ro. Pentru a fi considerată o Comandă acceptată este necesară confirmarea scrisă a Prestatorului. În cazul în care Prestatorul nu va comunica confirmarea comenzii pe email, atunci comanda nu poate fi considerată acceptată și, implicit, nici că a avut loc încheierea Contractului;

h) Informații confidențiale – se referă la conținutul Produselor și serviciilor, corespondența dintre Client și Prestator, precum și orice date, documente, rapoarte, înregistrări, note, studii, analize, proiecte și orice alte informații divulgate de către părți și/sau reprezentanții săi.

1.3. Disclaimer: Produsele și serviciile oferite de Prestator nu constituie sfaturi medicale și nu pot fi luate în considerare ca o formă de tratament fizic sau psihic. Produsele și serviciile oferite de Prestator au caracter pur informativ și educațional și trebuie considerat ca atare. Pentru tratarea oricăror boli sau afecțiuni de natură psihică sau fizică, vă rugăm să apelați la serviciile unui medic de specialitate.

2. CONTRACTUL

2.1. Atât prezentul document, cât și toate celelalte documente la care acesta face referire, au caracter obligatoriu pentru Clientul care plasează o comandă, iar acesta din urmă își va lua angajamentul de a respecta toate acestea.

2.2. Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând și fără notificare prealabilă acești Termeni. Comenzii dumneavoastră i se vor aplica termenii care sunt în vigoare la momentul plasării comenzii.

3. SITE-UL. PRESTATORUL.

Site-ul https://www.danielcirt.ro/ se află în administrarea Daniel Training & Coaching SRL, societate română cu sediul social în Giurgiu, B-dul BUCUREŞTI, Nr. 29, CAMERA 1, Județ Giurgiu, înmatriculată în Registrul Comerțului București sub nr. de ordine J52/735/2019, având cod de înregistrare fiscală 41194818, e-mail contact@danielcirt.ro.

4. CONDIȚII PENTRU A BENEFICIA DE PRODUSE SAU SERVICII

4.1. Pentru a putea plasa în mod legal o Comandă prin intermediul Site-ul, Clientul trebuie:

1. să fie major (vârsta peste 18 ani) și cu capacitate deplină de exercițiu,

2. să fie de acord cu Termenii Contractului și cu celelalte documente sau politici indicate; și

3. să furnizeze informații de contact reale, complete și actualizate.

4.2. Produsele și serviciile nu sunt dedicate minorilor, iar Prestatorul nu prestează servicii și nu vinde produse către minori. Pentru informații adiționale sau oferte personalizate pentru copii, vă rugăm să ne scrieți la contact@danielcirt.ro.

5. REGULI PRIVIND UTILIZAREA SITE-ULUI

5.1. Prin accesarea, vizitarea, plasarea unei comenzi sau desfășurarea oricărei alte activități pe Site, vor fi respectate următoarele reguli:

♦ Site-ul va fi utilizat exclusiv pentru în scopul pentru care a fost creat: informare și vânzarea de produse și servicii de dezvoltare personală și coaching;

♦ Vor fi furnizate numai informații reale, exacte, complete și actualizate;

♦ Vor fi respectate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la conținutul scris, grafic și de orice altă natură regăsite pe site;

♦ Nu veți desfășura niciun fel de acțiune care ar putea aduce orice fel de prejudiciu site-ului nostru sau de a vătăma imaginea acestuia sau a Prestatorului, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a recupera oricăre prejudicii cauzate.

5.2. Ne rezervăm dreptul de a bloca accesul oricărui utilizator care încalcă regulile de mai sus, de a anula comenzile, de a sesiza autoritățile competente pentru tragerea la răspundere administrativă/penală a oricăror fapte antisociale și de a ne adresa justiției pentru recuperarea în integralitate a oricăror prejudiciilor cauzate, prezente sau viitoare, inclusive beneficiile nerealizate și cheltuielile de judecată (inclusiv onorariile avocaților).

6. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

6.1. Contractul se încheie în momentul în care Comanda a fost acceptată în mod expres de Prestator; în acest sens, veți primi un e-mail în care vom confirma comanda.

6.2. Ne rezervăm dreptul de a decide, în mod unilateral și fără a preciza motivul, încheierea sau nu a unui contract. Nu vom avea nicio răspundere față de dumneavoastră în situația în care refuzăm să dăm curs unei comenzi.

6.3. Aceşti Termeni constituie acordul integral dintre în ceea ce priveşte obiectul Contractului de furnizare de produse sau servicii de dezvoltare personală și/sau coaching şi înlocuieşte orice alt acord, orice altă înţelegere anterioară verbală sau scrisă dintre dumneavoastră şi noi.

6.4. Dat fiind caracterul special al Contractului, părțile nu au dreptul de a transfera, cesiona, greva sau înstrăina în niciun alt mod acest Contract sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile care decurg din acesta, fără acordul prealabil și scris al celeilalte Părți.

7. INDISPONIBILITATEA PRODUSELOR

7.1. În măsura în care produsele și serviciile sunt indisponibile, dar comanda a fost deja plasată, vă vom informa cu privire la indisponibilitatea acestor produse și vă vom recomanda produse similare, la valoare egală sau apropiată, care pot fi comandate.

7.2. De asemenea, se oferă posibilitatea clientului de a fi înscris pe o listă de așteptare pentru cursurile/seminarele live organizate pe viitor de către Prestator, sens în care Clientul trebuie să își exprime expres acordul și intenția de a participa.

7.3. În măsura în care nu doriți să comandați produsele similare recomandate de noi, sau să vă înscrieți pe o listă de așteptare, vom anula comanda, iar în cazul în care ați plătit deja prețul produselor/serviciilor, vom proceda la returnarea sumelor de bani în cel mai scurt timp.

8. PREȚUL. FACTURAREA. PLATA

8.1. Prețul produselor este afișat pe site și vă va fi confirmat și comunicat pe email de îndată ce ați plasat Comanda. În cazul în care prețul comunicat și confirmat pe email diferă față de prețul afișat pe site, iar noul preț nu este mulțumitor pentru dumneavoastră, vă rugăm să nu răspundeți la solicitarea noastră privind efectuarea plății iar Prestatorul va anula comanda în termen de 3 zile lucrătoare.

8.2. După ce ați ales și decis asupra produsului sau serviciile pe care doriți să le contractați, este necesară completarea Formularului de comandă disponibil pe Site. După completare veți primi confirmarea de înscriere pe email sau veți primi opțiunea de a fi înscris pe lista de așteptare de la următoarea sesiune de curs organizată.

8.3. Plata produselor comandate se poate face astfel: prin ordin de plata/transfer bancar în avans sau plata cu cardul online.

8.4. Daca optați pentru plata online cu cardul bancar, procesarea datelor de pe cardul dumneavoastră se face prin intermediul platformei de plată Netopia (administrată de Netopia Payments SRL) iar noi nu vom stoca niciun fel de date referitoare la cardul dumneavoastră. Nu ne asumăm răspunderea în cazul în care, din culpa platformei de plată, datele dumneavoastră au fost pierdute, furate, șterse etc.

9. LIVRAREA

9.1. Livrarea produselor/serviciilor se realizează pe cale electronică la adresa de e-mail indicată în momentul completării formularului de comandă, prin furnizarea instrucțiunilor necesare pentru crearea unui cont pe Platforma de e-learning www.conneqtlife.com., precum și acces într-un grup secret pe platforma de socializare Facebook, dedicat exclusiv cursanților și/sau absolvenților cursurilor/seminarelor.

9.2. Ne rezervăm însă dreptul de a organiza anumite seminare, cursuri sau ședințe de coaching unde livrarea presupune prezență fizică obligatorie pentru cursanți. Aceste situații vă vor fi comunicate în mod corespunzător.

10. FORȚA MAJORĂ 

10.1. Nu vom fi trași la răspundere pentru niciun fel de întârzieri sau nereușite în îndeplinirea serviciilor noastre, dacă intervine un caz de forță majoră sau un caz fortuit. Forța majoră include, dar nu se limitează la schimbări în legi sau reglementări, embargouri, războaie, acte teroriste, revolte, incendii, cutremure, accidente nucleare, inundații, greve, condiții meteorologice, epidemii și acte ale hackerilor sau furnizorilor de servicii de internet.

11. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

11.1. Întregul conținut al site-ului este proprietatea intelectuală a Daniel Training & Coaching SRL.

11.2. Utilizatorii site-ului nu au dreptul de a descărca, modifica parțial sau integral site-ul, reproduce parțial sau integral site-ul, copia, distribui, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră contrară intereselor Societății Daniel Training & Coaching SRL indiferent dacă există sau nu un scop comercial.

11.3. Orice conținut (incluzând, dar fără a se limita la baze de date, elemente de grafică, mărci, conținut juridic) sunt proprietatea intelectuală a Daniel Training & Coaching SRL și este protejat de Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Orice încălcare a proprietății intelectuale de natură să producă prejudicii morale sau materiale va conduce la formularea de sesizări, plângeri, petiții ș.a. la autoritățile competente.

12. LEGISLAȚIA APLICABILĂ

12.1. Prezentului acord, precum și oricărei utilizări a site-ului li se vor aplica legea română. Orice litigiu între noi va fi supus spre soluționare instanțelor române.

13. INEXISTENȚA DREPTULUI DE RETRAGERE

13.1. Clientul înțelege faptul că nu beneficiază de dreptul de retragere potrivit OUG nr. 34/2004 întrucât, potrivit art. 16 lit. a) din ordonanța de urgență menționată mai sus, serviciile prestate prin intermediul site-ului sunt exceptate de la dreptul de retragere.

13.2. Totodată, Clientul înțelege faptul că produsele și serviciile digitale, de tipul produselor și serviciilor furnizate prin intermediul site-ului (cursurile, seminare online, e-books etc.) nu pot fi returnate în conformitate cu  art. 16 lit. m) din OUG nr. 34/2014.

13.3. Prin acceptarea prezentului, Clientul confirmă că a luat cunoștință de pierderea dreptului la retragere.

14. POLITICĂ DE RETUR CALM4HOME 

14.1. Dacă doriți să returnați produsul Calm4Home întrucât nu corespunde așteptărilor dumneavoastră, o puteți face oricând pe durata cursului, dar nu mai târziu de 10 zile de la finalizarea acestuia, prin transmiterea unei solicitări în acest la adresa contact@danielcirt.ro. După analiza solicitării de retur a Clientului, Prestatorul îi va restricționa accesul pe platforma de e-learning, Clientul exprimându-și în mod expres acordul pentru ștergerea datelor aferente contului său ca urmare a formulării cererii de retur.

14.2. Vă atenționăm asupra faptului că pentru celelalte Produse sau servicii nu este aplicabilă politica de returnare indicată la art. 14.1.

15. NOTIFICĂRI

15.1. Părțile sunt de acord ca toate comunicările cu privire la Contract, Comandă etc. să aibă loc prin intermediul poștei electronice, consimțind că o astfel de comunicare este validă prin simpla dovadă din partea Prestatorului privind trimiterea comunicării. Părțile convin că toate comunicările în legătură cu prezentul Contract se vor efectua la următoarele adrese:

♦ Pentru Client – la adresa de e-mail menționată în prin intermediul Platformei;

♦ Pentru Prestator– la următoarea adresă electronică: contact@danielcirt.ro

16. PROPRIETATE INTELECTUALĂ LIVRABILE

16.1. Toate drepturile de autor asupra produselor de pe site, precum și conținutul site-ului per se, aparțin Daniel Training & Coaching SRL.

16.2. Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Daniel Training & Coaching SRL, includerea oricărui conținut în afara kit-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Daniel Training & Coaching SRL asupra kit-ului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea kit-ului, decât cu acordul scris expres al Daniel Training & Coaching SRL, aceasta din urmă rezervându-și dreptul de a recupera orice fel de prejudiciu cauzat (direct, indirect, prezent și viitor). 

17. CONFIDENȚIALITATE

17.1. Atât Prestatorul cât și Clientul se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, definite la art. 1.2 lit. g) din prezentul document, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul Contract, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către Prestator/Client și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.

2020 ©DanielCirț — Toate Drepturile Rezervate